Home  -> Nieuws Leeg plaatje
Pastoraal bezoek van Bisschop de Jong
   

Het is  zondag 7 juli 2019.  Heel vroeg in de ochtend kruipt Monseigneur dr. Everard de Jong achter het stuur van zijn auto en rijdt naar het Detentiecentrum Rotterdam. Bij zijn aankomst, omstreeks 09 :00 uur, is hij ontvangen door een van de directieleden en Portefeuillehouder van de dienst Geestelijke Verzorging binnen het DCR, mevrouw Jeanin Bou Rached.

Gedurende het half uur gesprek met de Bisschop, heeft de directrice Jeanin benadrukt hoe belangrijk de zielzorg is voor de ingeslotenen en ook voor organisatie.

Afgezien daarvan, heeft Jeanin aan haar bezoeker de situatie van het DCR vanaf het begin van dit jaar tot heden uitgelegd. Op een nauwkeurige manier heeft zij de aankomende ontwikkelingen binnen deze instelling uitgedrukt.

Daarna heeft de directrice Jeanin de bisschop begeleid naar de kerk, waar Mgr. de Jong de celebrant was van de Eucharistieviering.

In de kerk zaten de ingeslotenen, de toezichthouders, het jongerenkoor uit de RK kerk Krimpen aan den IJssel (o.l.v. Ties) en de vrijwilligers uit de Franstalige kerk in Den Haag (Anne en Alain) en de vrijwilligers uit de Filipijnse kerk  uit Gouda (FCC Gouda: Irene, Amor en Jane).

Een ingeslotene neemt het woord en verwelkomt de bisschop, de directrice, de vrijwilligers en alle kerkgangers.

De eucharistieviering is begonnen. Met overtuiging zingt men  in het Engels, Nederlands, Frans en Tagalog (= Filipijns).

De ingeslotenen,  alle andere kerkgangers en ook de directrice daar achter in de kerk  luisterden aandachtig naar de lezingen en de  preek.

Put je kracht uit je geloof, heeft de bisschop benadrukt. Hij heeft zijn toehoorders aanbevolen te bidden, ook de rozenkrans te bidden. Hij gaf iedere aanwezige er een uit Nazareth.

Bidden geeft kracht en innerlijke vrede. Jij mag die vrede brengen overal waar je bent. Vooral ook hier. Jezus en Maria laten je nooit alleen!

Voor de afsluiting van de viering, luisterde de bisschop naar een korte toespraak van een ingeslotene, die hardop zei wat iedereen stiekem uit: “Being undocumented is not a crime”.

Omdat de bisschop drie dagen eerder jarig was geweest, gaf de pianist de toon van “Lang zal hij  leven” aan en de hele kerk zong instemmend en instemmig met klappende handen.

Na deze eucharistieviering stroomden de ingeslotenen naar de bisschop die naar hen met veel aandacht heeft geluisterd.

Inmiddels had de klok niet stil gestaan. Iedereen kom de hand van de bisschop, de koorleden en de vrijwilligers schudden. Het is nu tijd voor de ingeslotenen om terug te keren naar de plek waar zij tijdelijk verblijven.

De handen van alle ingeslotenen waren vol met een stukje Franse appeltaart [tarte aux pommes]  (van  de Franstalige kerk) en de andere met Filipijnse banaan cake met een stukje Filipijnse gewone cake. Een van de kerkgangers legde zijn porties cake op de tafel. Hij zei: “Jammer dat wij weggaan. Het was goed en heerlijk om hier bijeen te zijn als zusters en broeders rondom de bisschop “ (naar Psalm 133 (132),1.

Ja het was ook goed voor de bisschop, voor de directrice Jeanin, voor de vrijwilligers, de koorleden en voor de ingeslotenen om bijeen te zijn.

Zou Luciano de Crescenzo niet gelijk hebben wanneer hij ons leert dat “Ieder van ons is een engel met slechts één vleugel. We kunnen pas vliegen wanneer we elkaar omarmen.”?

Mgr. dr. Everard de Jong, hulpbisschop van Roermond.

Binnen de Nederlandse Bisschoppenconferentie is hij verantwoordelijk voor justitiepastoraat, studentenpastoraat en pastoraat in zorginstellingen.

terug

Zondag 8 december 2019  


Zoeken


Lijn


© 2011 - Dienst Geestelijke Verzorging (Dienst Justitiële Inrichtingen, Ministerie van Veiligheid en Justitie)
      Disclaimer