Home  -> Nieuws Leeg plaatje
Jongerencultuur: rap
  Al een keer of tien heb ik steeds een andere jongere gevraagd wat hij graag als thema wil in een kerkdienst, en welke muziek hij mooi vindt. De muziek laat ik van internet zien, op youtube.

De gekozen thema’s zijn meestal belangrijke gevoelens en emoties zoals woede, angst, vertrouwen, hoop.

Ik houd geen preek, we voeren een groepsgesprek nadat we een stukje in de Bijbel hebben gelezen. Wat opvalt is dat ze direct zijn in het uiten van hun gedachten. Ze nemen geen blad voor de mond. Dat daagt mij ook uit. Als je wat ouder wordt ga je misschien wel steeds meer om de brij heen draaien om anderen maar niet te kwetsen.

Bij de jongeren kom je daarmee niet weg. Recht voor z’n raap, en anders laat het maar.Wantrouwen komt vaak voor, tegelijk weinig hoop en zelfvertrouwen. Het is zo gemakkelijk om weer te gaan blowen, met de vaste groep op te trekken, de fout weer in te gaan. Weinig zicht op een goede toekomst. Is die te ver weg? Niet genoeg hulp? Te moeilijk om te zien wat er wel is?

Het weerspiegelt zich in hun muziekkeuze: veel rap muziek. Vaak gaat die muziek over geweld,  discriminatie, wanhoop, roep om wraak, schreeuw om rechtvaardigheid. Soms laat een jongere en zelfgeschreven rap horen, of zijn favoriete rap nummer. Het lijkt een soort bezwering te zijn: ‘kom maar op, ik kan je aan’. De tegenstander is het leven, de maatschappij, alles en iedereen. Er spreekt een soort wanhoop uit, ‘ik weet niet hoe het verder moet’, en tegelijk moed, ‘ik geef niet op’. En na het rappen of luisteren is er meer rust, meer vrede. Ze kunnen er weer even tegen.

Eigenlijk zijn veel raps een soort psalmen van deze tijd. De tegenstrijdigheid van gevoelens en emoties, het zoeken, het ter verantwoording roepen van de samenleving en instituties, het opeisen van een eigen plek, het uiten van hoop, de opstandigheid, het vechten tegen een vijand. Het is een spreekbuis voor hen. Het moet anders. Wij zijn er ook nog! We hebben ook recht op een toekomst.

Een van de rapnummers die we tijdens een kerkdienst hebben geluisterd, was ‘Lord, give me a sign’ door rapper DMX. Een beetje ouder al. Maar ik vind hem wel goed. In de clip beelden van onrecht, oorlog, geweld. De rapper vraagt zich vertwijfeld af of het goed komt. Hij wil iets zien, een teken van God: LORD, GIVE ME A SIGN!. Met een rauwe stem, met beelden van hem als een roepende in de woestijn.

Gelijk heeft hij. De jongeren hebben tekens nodig, dat er iets verandert en het goed komt. Dat er uitzicht is, een stip aan de horizon.

terug

Donderdag 23 mei 2019  


Zoeken


Lijn


© 2011 - Dienst Geestelijke Verzorging (Dienst Justitiële Inrichtingen, Ministerie van Veiligheid en Justitie)
      Disclaimer