Home  -> Nieuws Leeg plaatje
de Nadine Foundation
 

Vanmorgen  vertelde Jacques Beemsterboer van de Nadine Foundation op aangrijpende wijze aan de gedetineerden hoe tien jaar geleden zijn dochter Nadine werd vermoord door haar ex-vriend. 

Jacques Beemsterboer  (61 jaar) vertelt sinds enkele jaren op scholen en in gevangenissen hoe de relatie met haar vriend Gerold uitmondde in een dramatische moord.

Met aanvankelijk een tiental en later nog eens 36 messteken werd Nadine op afschuwelike wijze om het leven gebracht. Ze is slechts  20 jaar oud geworden.

 

Na een relatie van enkele jaren verbrak Nadine de relatie  tussen haar en haar gewelddadige vriend.  De ouders hadden vanaf het begin van de relatie een “onderbuikgevoel” maar wisten al die jaren niet van de gewelddadige aard van de man die zich aanvankelijk  voordeed als een aardige schoonzoon, maar zich na enkele jaren ontpopte als een gewetenloze moordenaar.

De gedetineerden luisteren een uur lang  ademloos naar het aangrijpende verhaal van de vader van Nadine.  Hoe een vriendschappelijke en liefdevolle relatie kan veranderen in een dreigende beklemmende wurggreep waaraan Nadine zich wist te ontworstelen maar toch met de dood moest bekopen omdat de dader zich niet kon neerleggen bij het feit dat zij de relatie beeindigde.

De gedetineerden realiseerden zich zichtbaar welke impact de moord had op het gezin; op vader, moeder en zus.   

Jacques Beemsterboer heeft enkele jaren geleden de Nadine Foundation opgericht; een Stichting die zich belangeloos inzet voor voorlichting over de impact van een gewelddadig delict op nabestaanden. Het boek “Mam ik bel je zo terug”werd uitgegeven, naar de laatste woorden van Nadine.

Ook vertelde Jacques over de ontmoeting tussen dader en slachtoffers door bemiddeling van het SIB: Slachtoffer in Beeld.

Nadat de dader had aangegeven zijn spijt te willen betuigen tegenover de ouders van Nadine, was de familie Beemsterboer er pas vijf jaar later aan toe om hem onder ogen te willen zien.

In een lang gesprek in de gevangenis hebben dader en slachtoffers  elkaar diepgaand gesproken, hetgeen beide partijen heel goed heeft gedaan;

De dader heeft zijn spijt kunnen betuigen en voor de slachtoffers heeft de ontmoeting bijgedragen aan de verwerking van het immense verdriet.

Aan het eind van de bijeenkomst met Jacques Beemsterboer konden de aanwezige gedetineerden nog vragen stellen.

Al bij al een zeer waardevolle bijeenkomst; enerzijds om te realiseren welke enorme impact een gewelddadig delict heeft op slachtoffers en anderzijds om te realiseren hoe waardevol een contact tussen dader en slachtoffer kan zijn.

Justitiepastor Wim Evers 

terug

Donderdag 17 januari 2019  


Zoeken


Lijn


© 2011 - Dienst Geestelijke Verzorging (Dienst Justitiële Inrichtingen, Ministerie van Veiligheid en Justitie)
      Disclaimer