Home  -> Nieuws Leeg plaatje
Gelooft u dat nou echt?
 

‘Gelooft u dat nou echt pastor? Gelooft u dat nou echt? Dat er plek is voor zwakke mensen? Het kan toch helemaal niet? Alleen de sterken overwinnen.’

Jaap zit voor mij. Het is niet zijn echte naam, maar ik noem hem Jaap. Hij wordt binnenkort overgeplaatst en wil, nu hij nog hier is, graag even praten. Al langere tijd heeft hij mij geobserveerd. Gekeken naar hoe ik rondliep, met wie ik praatte en hoe de houding was tijdens het gesprek. Geluisterd naar hoe anderen over mij spraken. Immers: je moet weten met wie je te maken hebt. Duidelijkheid voor alles. Uiteindelijk vraagt hij om een gesprek. Niet volgens de formele procedure via verzoekbriefjes, maar terloops wanneer we elkaar tegenkomen.

Hij vertelt mij: hij is ternauwernood ontsnapt aan liquidatie. Hij zag de mannen staan en kon op tijd wegkomen. Maar later wordt hij opgepakt, beschuldigd en afgestraft vanwege vele delicten en hij komt in de gevangenis terecht. Daar gaat hij door met hoe hij buiten ook bezig is, hij blijft zoeken naar mogelijkheden om het voor zichzelf zo goed mogelijk te krijgen. Dat is nodig want in zijn wereld geldt het recht van de sterkste en dus ‘ik moet de sterkste zijn’.

Vandaag vraagt hij mij: ‘gelooft u dat nou echt? Is er plek voor zwakke mensen?’ ‘Ja’, antwoord ik, ‘ik geloof in het goede van de mens. En ik geloof dat de sterken op moeten komen voor de zwakken. Iedereen is een keer zwak en zou je dan niet mogen leven? Als jij zwak geworden bent, heb je dan geen recht meer op leven? Mag jij dan niet gelukkig zijn? We hebben elkaar nodig om goed te leven en een goede samenleving op te bouwen. Daarin heeft de een niet meer rechten op leven dan de ander. Dat is de boodschap van Jezus en hij geeft de leefregels aan. Ik geloof daarin en wil zoveel als het mij maar lukt volgens die regels leven.’

Jaap zegt niets meer. Ik zie hem denken. Het is voor hem heel ongewoon om op deze wijze met iemand in gesprek te gaan, dat iemand tijd voor hem neemt en naar zijn verhaal wil luisteren. Dit heeft hij nog niet eerder meegemaakt. Hij begint te vertellen. Over zijn jeugd, zijn verleden, het leven op de straat en over zijn zoon waar hij zich zorgen over maakt. Het voelt prettig om eens hardop te kunnen zeggen wat je bezig houdt en zo kom je er achter welke vragen er leven in je hart.

Hij vraagt me of ik ook zo’n ketting heb. ‘Met zo’n kruisje onderaan.’ ‘Je bedoelt een rozenkrans? Ja, die heb ik. Die krijg je van mij.’ Ik pak er een en met een mooie beweging leg ik hem in zijn hand. Het kruisje bovenop en de afbeelding van Maria met Jezus goed zichtbaar. Ik vertel over de symboliek van de rozenkrans. Dat het niet een halsketting is maar een gebedssnoer en dat elke kraal staat voor een gebed. Dan zegen ik hem. ‘Moge deze rozenkrans jou blijven herinneren aan dit gesprek en aan de opdracht van Jezus’.  Jaap kijkt me aan. Ontroerd. En hij gaat.

De bewaking komt bij me: ‘Marian, kijk je wel uit? Dit is een gevaarlijke man die alles doet om het ons lastig te maken en continue tegens de regels in gaat.’ ‘Ja, dat doe ik.’ zeg ik. Maar ik denk: ‘ik heb deze man gesproken en ik heb gezien dat hij ook een andere kant heeft.’  

Het voelt of ik hier het zaad van God, het goede nieuws van God, heb rondgestrooid. Het kan nu gaan groeien. Net zoals uit een heel klein mosterdzaadje een grote boom kan groeien. Maar is het werk daarmee klaar? Dat zou wel heel kort door de bocht zijn. Dus we gaan door en we blijven rondstrooien. Die opdracht is er voor ons allemaal. Zo werken we mee aan Gods nieuwe wereld. Niet een wereld waarin het recht van de sterkste geldt maar een wereld waarin iedereen tot zijn recht mag komen. Onze eigen levenshouding is daarbij van belang. Hoe sta je in het leven. Hoe ga je met anderen om? Kan een ander aan jou merken dat jij wilt leven naar het voorbeeld van Jezus?

Marian Boersen , Justitiepastor P.I. Veenhuizen.

terug

Donderdag 17 januari 2019  


Zoeken


Lijn


© 2011 - Dienst Geestelijke Verzorging (Dienst Justitiële Inrichtingen, Ministerie van Veiligheid en Justitie)
      Disclaimer